Колектив

ШКОЛА

УЧИТЕЉИ

Бања

Љубинка Миливојевић

Јованка Марковић

Брезовац

Жаклина Вукојичић 

Вана Пантић

Мариновац

мр Јелица Швабић

Снежана Радојевић

ПРЕДМЕТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

Српски језик Гордана Митровић
Енглески језик Светлана Симијоновић
Историја Ђорђе Дончић
Географија

Милица Драговић

Марко Јаћимовић

Физика Влада Карадиновић
Математика Данијела Недељковић
Биологија Валентина Јакимова
Хемија

Валентина Јакимова

Марија Митровић

Техника и технологија

Влада Карадиновић

Александар Крстић

Информатика Александар Крстић
Шпански језик Ивана Арсенијевић
Ликовна култура Александар Васиљевић
Музичка култура Јелена Пантелић
Физичко и здравствено васпитање Александар Каматовић
Изабрани спорт Александар Каматовић
Верска настава

Момчило Јагодић

Ненад Беговић

Јован Митић

Грађанско васпитање

Ђорђе Дончић

 

Директор Оливера Ђорђевић
Психолог Андријана Јокић
Педагог Сања Боричић