Помоћна служба

 

1. Томковић Данијела - сервирка/помоћни радник

2. Денчић Слободан - ложач /помоћни радник

3. Николић Владимир - помоћни радник/домар

4. Раденковић Рада -  помоћни радник

5. Мршић Борка - помоћни радник

6. Максимовић Снежана -  помоћни радник