Предметна настава

 

1. Марина Вуколић, проф. српског језика

2. Данијела Николић, проф. српског језика

3. Валентина Јакимова, наст. биологије и хемије

4. Данијела Недељковић, прoф. математике

5. Светлана Симијоновић, прог. енглеског језика

6. Момчило Јагодић, вероучитељ

7. Ђорђе Дончић, проф. историје

8. Јелена Кричкић, проф. географије

9. Маријана Драгојевић, проф. шпанског језика

10. Катарина Миловановић, наст. музичке културе

11. Ана Ивановић, проф. информатике и рачунарства

12. Крстић Александар, проф. техничког и информатичког образовања

13. Христина Петковић, наст. хемије и физике

14. Александар Васиљевић, наст. ликовне културе

15. Игор Хочевар, проф. физичког васпитања 

16. Ана Трифуновић, проф. енглеског језика