Разредна настава

 

-Бања-

1. Јованка Марковић, наст. разредне наставе

2. Биљана Даниловић, наст. разредне наставе

3. Љубинка Миливојевић, наст. разредне наставе

4. Милун Чоловић, учитељ разредне наставе

 

-Брезовац-

1. Оливера Ђорђевић, проф. разредне наставе          

2. Снежана Радојевић, наст. разредне наставе

 

-Мариновац-

1. мр Јелица Швабић, проф. разредне наставе,

    магистар дидактичко-методичких наука, (методика наставе метематике)