Предметна настава

 

Распоред часова предметне наставе 

 

 

Матична школа виши разреди (V-VIII) 

Одељења

Одељењске старешине    

V

Игор Хочевар

VI

Светлана Симијоновић

VII-1

Марина Вуколић

VII-2

Данијела Недељковић

VIII

Валентина Јакимова

 

 

Годишњи фонд часова редовне наставе по предметима за II циклус 

Ред.

бр.

Обавезни  наставни  предмети          

V

VI

VII

VIII

не

год.

не

год.

не

год

не

год.

1.

Српски језик

5

180

4

144

4

144

4

136

2.

Енглески језик

2

72

2

72

2

72

2

68

3.

Ликовна    култура

2

72

1

36

1

36

1

34

4.

Музичка  култура

2

72

1

36

1

36

1

34

5.

Историја

1

36

2

72

2

72

2

68

6.

Географија

1

36

2

72

2

72

2

68

7.

Физика

-

-

2

72

2

72

2

68

8.

Математика

4

144

4

144

4

144

4

136

9.

Биологија

2

72

2

72

2

72

2

68

10.

Хемија

-

-

-

-

2

72

2

68

11.

Техника и технологија

2

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техничко образовање   

 

-

-

2

72

2

72

2

68

12.

Физичко и здраствено васпитање

 

2+1,5

72+54

 

 

 

 

 

 

Физичко васпитање

 

 

2

72

2

72

2

68

13.

Информатика и рачунарство

1

36

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО:

25

900

24

864

27

972

27

918

 

Обавезни изборни предмет

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Верска настава

1

36

1

36

1

36

1

34

2.

Грађанско васпитање

1

36

1

36

1

36

1

34

3.

Шпански језик

2

72

2

72

2

72

2

68

4.

Изабрани спорт

 

 

1

36

1

36

1

34

 

УКУПНО:

3

108

4

144

4

144

4

136

 

Изборни наставни предмет

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

-

-

-

 

1.

Информатика и рачунарство

 

 

1

36

1

36

1

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Слободна наставна активност

1

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО:

29

1062

29

1044

32

1152

32

1090

 

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ

План екскурзије ученика  V и VI разреда школске 2017/18.

 Релација: БАЊА-ВАЉЕВО-БРАНКОВИНА-ТРШИЋ-БАЊA 

 

 

 

Образовно- васпитни циљеви и задаци

Непосредсно упознавање географских и историјских карактеристика крајева који се обилазе, проширивање знања ученика  из наставних и ваннаставних предмета .Развој знања код ученика важних за разумевање природе ,друштва,себе и света у коме живе ,у складу са њиховим потребама,могућностима и интересовањима. Развијање

другарства међу ученицима, упознавање ученика са понашањем на јавним местима (аутобус, улица, музеј, манастир), развијање одговорности за заштиту животне средине, љубави према природи и тековинама материјалне и духовне културе

 

Задаци екскурзије

 

 

 

 

 

 

 

Пети разред:

Српски језик- Упознавање ученика са значајем Десанке Максимовић у српској кнјижевности, те значајним споменицима који се налазе у простору црквене порте у Бранковини, те доприносом  и радом Вука Стефановића Караџића

Историја- Обиласком Ваљева, бранковине и Тршића, ученици ће употпунити своја знања из наставних јединица обрађених у 6. разреду (Српска деспотовина)

Верска настава-Ученици ће посетом Бранковини моћи да повежу знања из веронауке о почецима хришћанства из времена владавине римског цара Константина кад је хришћанска вера прихваћена као званична

Географија- Ученици ће упознати облике рељефа тог дела Србије  .

Биологија – развијање љубави према природи, стварање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природе и животне средине.

Физичко васпитање: Развијање спортско – рекреативног духа код ученика, живот у  колективу, побољшање здравља, физичких и функционалих способности, развијање здравствене културе и хигијенских навика код ученика.

Ликовна култура: Подстицање код ученика визуелне перцепције за ликовно изражавање

Музичка култура: Развијање осећаја за музику и ритам код ученика, извођење музике, развијање такмичарског духа.

 Шести разред

Српски језик- Упознавање ученика са значајем Десанке Максимовић у српској кнјижевности, те значајним споменицима који се налазе у простору црквене порте у Бранковини, те доприносом  и радом Вука Стефановића Караџића

Историја- Обиласком Ваљева, бранковине и Тршића, ученици ће употпунити своја знања из наставних јединица обрађених у 6. разреду (Српска деспотовина)

Верска настава-Ученици ће посетом Бранковини моћи да повежу знања из веронауке о почецима хришћанства из времена владавине римског цара Константина кад је хришћанска вера прихваћена као званична

Географија- Ученици ће упознати облике рељефа тог дела Србије  .

Биологија – развијање љубави према природи, стварање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природе и животне средине.

Физичко васпитање: Развијање спортско – рекреативног духа код ученика, живот у  колективу, побољшање здравља, физичких и функционалих способности, развијање здравствене културе и хигијенских навика код ученика.

Ликовна култура: Подстицање код ученика визуелне перцепције за ликовно изражавање

Музичка култура: Развијање осећаја за музику и ритам код ученика, извођење музике, развијање такмичарског духа.

Садржаји којима се постављени циљеви остварују

 

Посета и разгледање манастира Троноша,посета и разгледање куће песника Десанке Максимовић и Вука Стефановића Караџића
Обилазак града -Ваљево

Планирани обухват ученика

60 %

Трајање

Једнодневна екскурзија,  мај 2018. године

Путни правци

 БАЊА-ВАЉЕВО-БРАНКОВИНА-ТРШИЋ-БАЊА

Начин финансирања

На терет родитеља

 

План екскурзије ученика VIIи VIII разреда школске 2017/18. 

Релација: Бања –  Овчар Бања - Тара - Златибор - Ужице - Бања

Образовно- васпитни циљеви екскурзије

- Непосредсно упознавање географских и историјских карактеристика крајева који се обилазе, проширивање знања ученика  из наставних и ваннаставних предмета.

-Развој знања код ученика важних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим потребама, могућностима и интересовањима.

- Развијање другарства међу ученицима, упознавање ученика са понашањем на јавним местима (аутобус, улица, музеј, манастир),  развијање одговорности за заштиту животне средине, љубави према природи и тековинама материјалне и духовне културе.

Садржаји којима се постављени циљеви остварују

 

 

Посетити манастир овчарско-кабларске клисуре ( нпр. манастиру Ваведење или манастиру Благовештење,),  посета Мећавнику, етно селу Емира Кустурице са гледањем краћег филма у биоскопу, посета Шарганској осмици и вожња чувеним „Ћиром“,  долазак на Златибор, обилазак језера, краљеве чесме и центра насеља, одлазак у хотел, вечера, дискотека и ноћење на Златибору,  Обилазак Стопића пећине, етно села Сирогојно  и Гостиљских водопада,  обилазак центра града Ужица и хидроелектране Ђетиња,  посета етно селу Злакуса и  повратак у Бању.

Задаци екскурзије

Седми разред

Српски језик-повезује наслове прочитаних књижевних дела са именима аутора који су живели у посећеним местима, формама приповедања и

посета манастирима кабларско-овчарско клисуре, гледање краћег филма на Мећавнику и коментарисање погледаног, уочавање старих заната итд.

Ликовна култура -објаснити појам орнамента на конкретним примерима, упознавање ученика са уметничким и етнографским значењем из непосредног социо-културног миљеа

Музичка култура –певање научених песама

Историја – обнављање знања везаних за манастире овчарско-кабларске клисуре

Географија-стицање знања о основним објектима, појавама и процесима уз употребу географске карте у процесу учења и истраживања на терену

Математика-сличност, геометријске фигуре, растајање тачака (места)

Биологија- упознавање  са животињски и биљним светом овог простора,  развијање љубави према природи, стварање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природе и животне средине. Уочавање биљног и животињског света златиборског краја;обилазак језера и упознавање обалских зона кроз екосистем слатких вода;

Физика-снага, потенцијална и кинетичка енергија, мерне јединице.

Грађанско васпитање -развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу ,толеранције и међусобне сарадње

Верска настава-развијање радозналости и оворености за културе традиционалних цркава и верских заједница

Физичко васпитање-унапређује и развија моторичке способности

 

Осми разред

Српски језик- повезује наслове прочитаних књижевних дела са именима аутора који су живели у посећеним местима, откривање различитих врста пејзажа, ентеријера; откривање елемената путописне књижевне врсте, тумачење мотива у погледаном филму.

Ликовна култура-упознавање ученика са уметничким и етнографским значењем из непосредног социо-културног миљеа и подстицање код ученика визуелне перцепције за ликовно изражавање

Музичка култура –Певање научених песама,

Историја- обнављање знања везаних за манастир Крушедол, Карловачку  ммитрополију и Матицу Српску

Географија –активирање постојећих и усвајање нових знања о основним природним  одликама и специфичностима  ових  крајева  Србије (рељеф. клима, воде, земљиште, биљни и животињски свет, заштита гео наслеђа)

Математика – геометријске фигуре и тела у облику призме,пирамиде ,купе,ваљка и лопте

Биологија- упознавање  са животињски и биљним светом овог простора,  развијање љубави према природи, стварање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природе и животне средине. Уочавање биљног и животињског света златиборског краја;обилазак језера и упознавање обалских зона кроз екосистем слатких вода;

Физика- снага,потенцијална и кинетичка енергија

Грађанско васпитање -развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу ,толеранције и међусобне сарадње

Верска настава-развијање радозналости и оворености за културе традиционалних цркава и верских заједница

Физичко васпитање-унапређује и развија моторичке способности

 

Задаци за ученике обухваћених ИОП-ом

-развој моторичких способности

-развој социјалних и моралних вредности

-развој говорних вештина

Носиоци предвиђених садржаја и активности

-Директор школе

-Валентина Јакимова -вођа пута, наставник биологије и хемије

-Марина Вуколић, наставник српског језика

-Данијела Недељковић, наставник математике

-ученици осмог и седмог разреда

-туристичка агенција

Планирани обухват ученика

60 %

Трајање

Дводневна екскурзија; април, 2018. године

 

Путни правци

Бања –  Овчар Бања - Тара - Златибор - Ужице - Бања

 

Начин финансирања

На терет родитеља

 

 

ПЛАН РАДА ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ЧАСОВА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

Име и презиме наставника

Предмет

Време -месец

 

Напомена

Прво полугодиште

Друго полугодиште

1.Вуколић Марина

српски језик

септембар

април

 

ОДРЖАВАЊЕ ЧАСОВА ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА *(8+3) ЈЕ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ У ДРУГОЈ СМЕНИ

2.Александар  

   Васиљевић

ликовна култура

децембар

април

3.Катарина

   Миловановић

музичка култура

новембар

март

4.Ђорђе Дончић

историја

септембар

април

 

5.Јелена Кричкић

географија

септембар

април

 

6.Данијела Недељковић

математика

децембар

април

7.Валентина

   Јакимова

биологија

децембар

април

8.Александар     Крстић

тех. и инфо. образовање

септембар

април

9.Игор Хочевар

физ. васп./ из. спорт и слободне наставне активности

децембар

април

10.Маријана

    Драговић

*Ивана Арсенијевић

шпански језик

децембар

април