Разредна настава

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА

РАЗРЕДНА НАСТАВА ЗА ШК. 2017/18.

БАЊА

РАЗРЕД

ЧАС,

ДАН

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

II

1.

СРПСКИ ЈЕЗИК

ВЕРСКА НАТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

2.

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 СРПСКИ ЈЕЗИК

3.

СВЕТ ОКО НАС

СРПСКИ ЈЕЗИК

СВЕТ ОКО НАС

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

4.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

МУЗИЧКА КУЛТУРА

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

5.

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

ДОПУНСКА НАСТАВА

ЧАС ОДЕЉ.  СТАРЕШИНЕ

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

6.

ДОПУНСКА НАСТАВА

 

 

 

 

III

1.

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

2.

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ ЈЕЗИК

ПРИРОДА И  ДРУШТВО

3.

ПРИРОДА И  ДРУШТВО

ВЕРСКА НАСТАВА

МАТЕМАТИКА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ ЈЕЗИК

4.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

5.

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ДОПУНСКА НАСТАВА

ЧАС ОДЕЉ.  СТАРЕШИНЕ

6.

 

ДОПУНСКА НАСТАВА

 

 

 

I

IV

1.

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА

2.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ВЕРСКА НАТАВА

ВЕРСКА НАТАВА

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

3.

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

СВЕТ ОКО НАС

ПРИРОДА И  ДРУШТВО

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

4.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

СВЕТ ОКО НАС

ПРИРОДА И  ДРУШТВО

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

5.

ЧАС ОДЕЉ.  СТАРЕШИНЕ

ЧАС ОДЕЉ.  СТАРЕШИНЕ

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

ДОПУНСКА НАСТАВА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

ДОПУНСКА НАСТАВА

ДОПУНСКА НАСТАВА

6.

 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

ДОДАТНА НАСТАВА

 

 

ДЕЖУРСТВО

МАРКОВИЋ  ЈОВАНКА

ЈАГОДИЋ МОМЧИЛО

ДАНИЛОВИЋ БИЉАНА

СИМЈОНОВИЋ СВЕТЛАНА

МИЛИВОЈЕВИЋ  ЉУБИНКА

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА - РАЗРЕДНА НАСТАВА Ш.Г. 2017/2018. ГОД.

БРЕЗОВАЦ

ПРВИ/ТРЕЋИ РАЗРЕД

Ђорђевић Оливера

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

Математика

Српски језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

 

Српски језик

Природа и друштво

Математика

Српски језик

 

2.

Српски језик

Природа и друштво

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

 

Свет око нас

Математика

 

Српски језик

Математика

 

3.

Свет око нас

Математика

Музичка к.

Енглески језик

Математика

Српски језик

Ликовна к.

 

4.

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Енглески језик

Физичко васпитање

Спортска активност

Направи сам

 

Ликовна к.

5.

Час одељенског старешине

Верска настава

Допунска настава-

Математика

Народна традиција

Допунска настава-

Српски језик

Направи сам

6.

 

Друштвене игре

 

 

 

ДРУГИ/ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Радојевић Снежана

1.

 

Српски језик

Математика

 

Математика

Српски језик

Енглески језик

 

Математика

Српски језик

Српски језик

Математика

2.

Математика

Српски језик

 

Српски језик

Математика

Енглески језик

 

Српски језик

Математика

Математика

Српски језик

3.

Музичка култура

 

СОН/ПиД

Српски језик

Математика

ПиД/СОН

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Верска настава

Математика

Српски језик

Физичко в.

Спортске акт

Ликовна култура

5.

ЧОС

Физичко васпитање

Српски језик

Народна традиција

Допунска настава- Математика-2.

Српски језик-4..

Направи сам

6.

 

Додатна настава-Математика

 

 

 

ДЕЖУРСТВО:од понедељка до петка-Радојевић Снежана ,Ђорђевић Оливера

 
 
Основна школа ,,Душан Радоњић“, Бања- Мариновац, школска 2017/2018.
 

час, разр.

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1.

I

математика

енглески језик

математика

српски језик

математика

II

математика

енглески језик

математика

српски језик

математика

2.

I

српски језик

енглески језик

српски језик

математика

српски језик

II

српски језик

енглески језик

српски језик

математика

српски језик

3.

I

музичка култура

верска настава

физичко васпитање

ликовна култура

свет око нас

II

музичка култура

верска настава

физичко васпитање

ликовна култура

свет око нас

4.

I

физичко васпитање

математика

свет око нас

 

физичко васпитање

II

физичко васпитање

математика

свет око нас

ликовна култура

физичко васпитање

5.

I

 

српски језик

народна традиција

 

час одељенског старешине

II

доп. наст. (српски језик)

српски језик

народна традиција

направи сам

час одељенског старешине

6.

I

 

 

 

 

лепо понашање

II

 

 

 

доп. наст. (математика)

лепо понашање

 ДЕЖУРСТВО: Oд понедељка до петка-Швабић Јелица  

 

Одељенска старешинства по разредима

Матична школа 

Одељења

Одељенске старешине

I- IV

Даниловић Биљана

*замена Марина Томковић

II

Марковић Јованка

III

Миливојевић Љубинка

 Издвојено одељење Брезовац 

Одељења

Одељенске старешине

I-III

Ђорђевић Оливера

II-IV

                      Радојевић Снежана

 Издвојено одељење Мариновац

Одељење

Одељенске старешине

I-II

                              Швабић Јелица

 
 

Годишњи фонд часова редовне наставе по предметима за I циклус 

Ред.

бр.

Обавезни  наставни  предмети          

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1.

Српски језик

5

180

5

180

5

180

5

180

2.

Енглески језик

2

72

2

72

2

72

2

72

3.

Математика

5

180

5

180

5

180

5

180

4.

Ликовна    култура

1

36

2

72

2

72

2

72

5.

Музичка  култура

1

36

1

36

1

36

1

36 

6.

Свет  око  нас

2

72

2

72

-

-

-

-

7.

Природа  и  друштво

-

-

-

-

2

72

2

72

8.

Физичко  васпитање

3

108

3

108

3

108

3

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО:

19

684

20

720

20

720

20

720

 

Обавезни  изборни предмет

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Верска настава

1

36

1

36

1

36

1

36

2.

Грађанско васпитање

1

36

1

36

1

36

1

36

 

УКУПНО:

1

36

1

36

1

36

1

36

 

Изборни  предмет

1

36

1

36

1

36

1

36

1.

Од играчке до рачунара

1

36

1

36

1

36

1

36

2.

Чувари природе

1

36

1

36

1

36

1

36

3.

Народна традиција

1

36

1

36

1

36

1

36

 

УКУПНО:

1

36

1

36

1

36

1

36

УКУПНО:

21

756

22

792

22

792

22

792