Предметна настава (школска 2020/21)

 

 

                             

Распоред часова предметне наставе у школској 2020/2021.години

 

 

Р.б.

Име и презиме

 

Предмет

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1.

Гордана Митровић

Српски језик

51

52

6

7

8

чос

 

51

52

8

 

 

 

 

52

7

6

 

8

51

 

 

51

6

52

 

7

 

52

6

51

7

8

 

 

2.

Светлана Симијоновић

Енглески језик

7

8

52

51

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

1,2

3,4

 

7

6

51

8

3,4

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Александар Васиљевић

Ликовна култура

 

7

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

51

51

52

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Jелена Пантелић

Музичка култура

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

8

 

 

6

51

52

 

5.

Ђорђе Дончић

Историја

8

6

7

52

51

чо с

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Милица Драговић

Географија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

52

 

7

51

 

7.

Марко Јаћимовић

Географија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

8.

Влада Карадиновић

Физика

 

 

 

 

 

 

 

8

7

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

8

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Данијела Недељковић

 

Математика

 

52

 

51

 

8

 

6

 

7

ч о с

 

 

52

 

51

 

7

 

 

 

 

 

6

 

8

 

 

7

 

 

 

 

8

 

52

 

 

51

 

6

 

 

 

51

 

52

 

7

 

8

 

6

 

 

 

10.

 

Валентина Јакимова

 

Биологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

6

 

 

 

52

7

8

6

 

 

51

8

52

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Марија

Хемија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 


 

Р.б.

Име и

презиме

Предмет

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

 

Митровић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Влада Карадиновић

Техника и технологија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

Александар Крстић

Техника и технологија

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

52

52

чо с

 

51

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатик а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

7

 

 

 

 

 

6

51

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

Александар Каматовић

Физичко и здравствено васпитање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

7

8

 

 

52

6

51

 

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

7

6

 

52

8

 

Изабрани спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

51

6

 

 

 

51

 

 

5

2

15.

Ивана Арсенијевић

Шпански језик

6

 

51

 

52

8

ЧО С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

7

51

8

52

 

6

 

16.

Момчило Јагодић

Верска настава

 

 

 

 

 

 

 

7

8

5

6

1,2

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Ђорђе Дончић

Грађанско васпитање

 

 

 

 

 

 

 

7

8

5

6