Библиотека

Радно време библиотеке

 

ПОНЕДЕЉАК

9-14h

Момчило Јагодић

 

УТОРАК

 

9-13h и 14-17h

Ђорђе Дончић и

Момчило Јагодић

СРЕДА

9-14h

Ђорђе Дончић

ЧЕТВРТАК

9-14h

Александар Васиљевић

ПЕТАК

9-14h

Александар Васиљевић

 

 Позивамо све ученике да својим добровољним прилогом донирају књиге библиотеци наше школе како бисмо унапредили рад и подстакли ученике на читање различите лектире. 

 

 

                                

  

План рада библиотекара

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ

НАЧИН

НОСИОЦИ

МЕСТО

 

Евиденција поклоњених књига и увођење у књигу инвентара

 

 

 

 

Сређивање картотеке  ученика

Уписивањем инв. броја и сигнатуре у књигу инвентара

Библиотекар

 

Септембар

Сређивање књиге инвентара

Увођењем првака у просторије библиотеке и представљањем начина рада библиотеке

Ученици I – VIII разрeда

Библиотека

 

Рад са корисницима библиотеке

Увидом у картотеке ученика

Учитељи  I разреда

 

Одржати час у библиотеци за ученике првог разреда

 

 

 

Упис ученика од IIVIII разрeда и свих заинтересованих радника школе

Издавањем чланских карата ученицима

 

 

 

Рад са корисницима библиотеке

Увидом у картотеке ученика

Библиотекар

 

 

 

Октобар

Посета Сајму књига

Групном посетом библиотекара  Сајму књига

Ученици I – VIII разрeда

Библиотека

 

Учешће у акцији

" Дечја недеља "

Увођењем чланова литерарне и драмске секције у просторије библиотеке

Чланови литера-

лне и

драмске секције

Сајам књига у Београду

Чланове литерарне и драмске секције упознати са радом у библиотеци

Учитељи и наставници

 

 

 

 

 

Рад са корисницима библиотеке

 

Библиотекар

 

 

Наставити са уписом ученика

Увидом у картотеке ученика

Учитељи  I разреда

 

Новембар

Инвентарисање нових књига

Уписивањем инв. броја и сигнатуре у књигу инвентара

Ученици I – VIII разрeда

Библиотека

 

Упис ученика  I разреда у библиотеку

Издавањем чланских карата ученицима

Школске библиотеке

 

 

Сарадња школских библиотека

Сарадњом са осталим школским библиотекама

 

 

 

Рад са корисницима библиотеке

 

Библиотекар

 

 

Издавање књига за распуст

Увидом у картотеке ученика

Учитељи  I разреда

 

Децембар

Сарадња са литерарном и драмском секцијом

Издавањем чланских карата ученицима

Чланови литерарне и

драмске секције

Библиотека

 

Завршити упис ученика I разреда у библиотеку

Издавање сликовница ученицима I разреда

 

Издавањем књига

Ученици IVIII разрeда 

Библиотекар

 

 

 

Јануар

Рад са корисницима библиотеке

Увидом у картотеке ученика

Ученици I – VIII разрeда

Библиотека

 

Ангажовање чланове литерарне и драмске секције за прављење паноа посвећеног Светом Сави

Издавањем чланских карата ученицима

Чланови литерарне и

драмске секције

 

 

Подстицање стварања читалачких навика код ученика

Презентацијом појединих наслова

 

 

Фебруар

Инвентарисање нових књига

Уписивањем инв. броја и сигнатуре у књигу инвентара

Библиотекар

 

 

Рад са корисницима библиотеке

Издавањем књига

Ученици I – VIII разрeда

Библиотека

 

Опоменути ученике који држе књиге више од месец дана

Увидом у картотеке ученика

 

 

 

Сарадња библиотеке и рецитаторске секције, рецитовање стихова о мајци

Уписивањем инв. броја и сигнатуре у књигу инвентара

 

 

Рад са корисницима библиотеке

Издавањем књига

Библиотекар

 

Март

Инвентарисање нових књига

Увидом у картотеке ученика

Чланови рецитаторске

секције

Библиотека

 

Организовати час у библиотеци са младим песницима,читање песама

Налажењем адекватне литературе

Ученици I – VIII разрeда

 

 

Рад са корисницима библиотеке

Издавањем књига

 

 

 

Сређивање фонда библиотеке

Увидом у картотеке ученика

Библиотекар

 

Април

Сусрет са децом из различитих одељења на тему ″Препоручио бих другу да прочита″

Уписивањем инв. броја и сигнатуре у књигу инвентара

Ученици I – VIII разрeда

Библиотека

 

Сарадња библиотеке и рецитаторске секције и изражајно рецитовање стихова на тему пролећа

Прављење паноа посвећеног Дану школе

Налажењем адекватне литературе

 

Издавањем књига 

Чланови рецитаторске

Секције

 

 

Мај

Проглашење најбољег читача по одељењима

Увидом у картотеке ученика

Библиотекар

Библиотека

Евиденција невраћених књига и писање опомена ученицима

Налажењем адекватне литературе

Ученици I – VIII разрeда

 

Извршити опомене ученика VIII-их разреда на рок враћања књига

 

 

 

Ажурирање библиотекарског фонда

 

 

 

 

 

 

 

 

Јун

Инвентарисање нових књига

Уписивањем инв. броја и сигнатуре у књигу инвентара

Библиотекар

Библиотека

 

Помоћ у одабиру књига за одличне ученике

Изношењем предлога у одабиру књига за одличне ученике

Учитељи и наставници

 

 

Урадити извештај о остварености годишњег плана рада библиотекара

Израдом извештаја о остварености годишњег плана рада библиотекара

 

 

 

  Библиотека у  Мариновцу

 

Лектира

162 наслова

Уџбеници и приручници

223 наслова

Енциклопедије

26

Остало

167 наслова