Екскурзије

План екскурзије за школску 2015/2016. годину

Узраст ученика: I – IV разред

РЕЛАЦИЈА: Бања-Свилајнац-Деспотовац-Манасија-Ресавска пећина-Лисине-Јагодина

Садржаји којима се постављени циљеви остварују

Ø  Свилајнац Природњачки музеј

Ø  Парк макета

Ø  Mанастир Манасија

Ø  Ресавска пећина

Ø  Ручак (ресторан ''Водопад'' или ресторан ''Лисински рај'')

Ø  Водопад Лисине

Ø  Јагодина - Зоо парк

Носиоци предвиђених садржаја и активности

Ø  Директор школе

Ø  Вођа пута

Ø  Одељенске старешине

Ø  Ученици

Ø  Туристичка агенција

Планирани обухват ученика

60 ученика ( 94% )

Трајање

Једнодневна, од 7.30 до 20.00 часова

Путни правци

Бања (Брезовац и Мариновац) - Свилајнац - Манастир Манасија - Ресавска пећина - Лисине - Јагодина - Бања (Брезовац и Мариновац)

Начин финансирања

На терет родитеља ученика који су прихватили услове за извођење екскурзије

 

План екскурзије ученика V и VI   разреда школске 2015/16. године 

Релација: 

БАЊА-ВАЉЕВО-БРАНКОВИНА-ТРШИЋ-БАЊA

 

 

Образовно- васпитни циљеви и задаци

Непосредсно упознавање географских и историјских карактеристика крајева који се обилазе, проширивање знања ученика  из наставних и ваннаставних предмета .Развој знања код ученика важних за разумевање природе ,друштва,себе и света у коме живе ,у складу са њиховим потребама,могућностима и интересовањима. Развијање

другарства међу ученицима, упознавање ученика са понашањем на јавним местима (аутобус, улица, музеј, манастир), развијање одговорности за заштиту животне средине, љубави према природи и тековинама материјалне и духовне културе

 

Задаци екскурзије

 

 

 

 

 

 

 

Пети разред:

Српски језик- Упознавање ученика са значајем Десанке Максимовић у српској књижевности, те значајним споменицима који се налазе у простору црквене порте у Бранковини, те доприносом  и радом Вука Стефановића Караџића

Историја - Обиласком Ваљева, Бранковине и Тршића, ученици ће употпунити своја знања из наставних јединица обрађених у 6. разреду (Српска деспотовина)

 Верска настава-Ученици ће посетом Бранковини моћи да повежу знања из веронауке о почецима хришћанства из времена владавине римског цара Константина кад је хришћанска вера прихваћена као званична

Географија- Ученици ће упознати облике рељефа тог дела Србије  .

Биологија – развијање љубави према природи, стварање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природе и животне средине.

Физичко васпитање: Развијање спортско – рекреативног духа код ученика, живот у  колективу, побољшање здравља, физичких и функционалих способности, развијање здравствене културе и хигијенских навика код ученика.

Ликовна култура: Подстицање код ученика визуелне перцепције за ликовно изражавање

Музичка култура: Развијање осећаја за музику и ритам код ученика, извођење музике, развијање такмичарског духа.

 

Шести разред

Српски језик- Упознавање ученика са значајем Десанке Максимовић у српској кнјижевности, те значајним споменицима који се налазе у простору црквене порте у Бранковини, те доприносом  и радом Вука Стефановића Караџића

Историја - Обиласком Ваљева, бранковине и Тршића, ученици ће употпунити своја знања из наставних јединица обрађених у 6. разреду (Српска деспотовина)

 Верска настава-Ученици ће посетом Бранковини моћи да повежу знања из веронауке о почецима хришћанства из времена владавине римског цара Константина кад је хришћанска вера прихваћена као званична

Географија- Ученици ће упознати облике рељефа тог дела Србије  .

Биологија – развијање љубави према природи, стварање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природе и животне средине.

Физичко васпитање: Развијање спортско – рекреативног духа код ученика, живот у  колективу, побољшање здравља, физичких и функционалих способности, развијање здравствене културе и хигијенских навика код ученика.

Ликовна култура: Подстицање код ученика визуелне перцепције за ликовно изражавање

Музичка култура: Развијање осећаја за музику и ритам код ученика, извођење музике, развијање такмичарског духа.

Садржаји којима се постављени циљеви остварују

Посета и разгледање манастира Троноша,посета и разгледање куће песника Десанке Максимовић и Вука Стефановића Караџића 
Обилазак града -Ваљево

Планирани обухват ученика

60 %

Трајање

Једнодневна екскурзија,  мај 2016. године

Путни правци

 БАЊА-ВАЉЕВО-БРАНКОВИНА-ТРШИЋ-БАЊА

Начин финансирања

На терет родитеља

 

План екскурзије ученика  VII  и VIII разреда школске 2015/16. године 

Релација:

Бања – Неготин - ХЕ Ђердап - Доњи Милановац - Лепенски вир - Сребрно језеро - Бања

 

 Образовно- васпитни циљеви екскурзије

Непосредсно упознавање географских и историјских карактеристика крајева који се обилазе, проширивање знања ученика  из наставних и ваннаставних предмета .Развој знања код ученика важних за разумевање природе ,друштва,себе и света у коме живе ,у складу са њиховим потребама,могућностима и интересовањима. Развијање другарства међу ученицима, упознавање ученика са понашањем на јавним местима (аутобус, улица, музеј, манастир), развијање одговорности за заштиту животне средине, љубави према природи и тековинама материјалне и духовне културе.

 

Садржаји којима се постављени циљеви остварују

 

Посетити Лепенски вир ,посета и разгледање  ХЕ Ђердап-одлазак  у Доњи Милановац (спавање)-одлазак  за Неготин(поста куће Стевана Мокрањца и споменика Вељку Петровићу)-посета и разгледање  локалитета Фелих Ромулиана –посета и разледање Гамзиградске Бање-   посета и разледање Виминицијума- повратак у Бању

Задаци екскурзије

Седми разред

Српски језик - Подсећање на епске песме покосовског циклуса о Бранковићима(6. р.) и лик Проклете Јерине (7. р.)

Историја - Обиласком Смедеревске и Голубачке тврђаве ученици  ће употпунити своја знања из наставних јединица обрађених у 6. разреду(Српска деспотовина)

-Посетом Лепенског вира освежиће знања о праисторијском периоду(5.р.)

-Ученици ће видети изглед праисторијских насеља и средњевековних тврђава и сазнаће више о животу људи из тих историјских раздобља

-Посетом Гамзиграду ученици ће повезати знања стечена на часовима историје старог Рима (5.р.)

Верска настава - Ученици ће посетом Гамзиграду моћи да повежу знања из веронауке о почецима хришћанства из времена владавине римског цара Константина кад је хришћанска вера прихваћена као званична

Географија - Ученици ће упознати облике рељефа тог дела источне Србије, упознати клисуре и котлине националног парка ЂердапУ клисури Госпођин вир је измерена највећа речна дубина у Европи (8.р.)

Видеће Сребрно језеро као пример вештачког језера.

-Пут ће водити поред Дунава друге по дужини реке у Европи.

-Моћи ће да посматрају веначне планине Мироч и Велики гребен.

-Упознаће фауну коју одликују бројне врсте дивљих животиња и флору коју чине густе шуме (прашуме) букве, а на литицама клисуре неке ретке биљне врсте.

-Обиласком ХЕ Ђердап допуниће се знања ученика о хидро-енергетском потенцијалу земљеШто се повезује са наставном јединицом Привреда(8.р.)

Биологија - Ученици ће обићи национални парк Ђердап. Његове највеће природне вредности представљају очуване листопадне шуме и жбунасте заједнице ретких старих врста ораха, леске и јоргована.Од животињских врста најзаступљенији су медвед, рис, вук, сури орао. Дунав је станиште бројних врста речне рибе сома, шарана, деверике(5. и 6. р.)

ТИО - Ученици ће проширити знања о саобраћајници Ђердапској магистрали.(5.р.)

-Обновиће градиво из наставне јединице Производња електричне енергије(8.р.)

Математика - ученици ће обновити знање о римским циграма и мере за дужину

Физика - Ученици ће обновити знање о израчунавању средње брзине (6.р.)  теме Мерење (6.р.)

Осми разред

Српски језик - Подсећање на епске песме покосовског циклуса о Бранковићима(6. р.) и лик Проклете Јерине (7. р.)

Историја - Обиласком Смедеревске и Голубачке тврђаве ученици  ће употпунити своја знања из наставних јединица обрађених у 6. разреду(Српска деспотовина)

-Посетом Лепенског вира освежиће знања о праисторијском периоду(5.р.)

-Ученици ће видети изглед праисторијских насеља и средњевековних тврђава и сазнаће више о животу људи из тих историјских раздобља

-Посетом Гамзиграду ученици ће повезати знања стечена на часовима историје старог Рима (5.р.)

Верска настава - Ученици ће посетом Гамзиграду моћи да повежу знања из веронауке о почецима хришћанства из времена владавине римског цара Константина кад је хришћанска вера прихваћена као званична

Географија - Ученици ће упознати облике рељефа тог дела источне Србије, упознати клисуре и котлине националног парка ЂердапУ клисури Госпођин вир је измерена највећа речна дубина у Европи (8.р.)

Видеће Сребрно језеро као пример вештачког језера.

-Пут ће водити поред Дунава друге по дужини реке у Европи.

-Моћи ће да посматрају веначне планине Мироч и Велики гребен.

-Упознаће фауну коју одликују бројне врсте дивљих животиња и флору коју чине густе шуме (прашуме) букве, а на литицама клисуре неке ретке биљне врсте.

-Обиласком ХЕ Ђердап допуниће се знања ученика о хидро-енергетском потенцијалу земљеШто се повезује са наставном јединицом Привреда(8.р.)

Биологија - Ученици ће обићи национални парк Ђердап. Његове највеће природне вредности представљају очуване листопадне шуме и жбунасте заједнице ретких старих врста ораха, леске и јоргована.Од животињских врста најзаступљенији су медвед, рис, вук, сури орао. Дунав је станиште бројних врста речне рибе сома, шарана, деверике(5. и 6. р.)

ТИО - Ученици ће проширити знања о саобраћајници Ђердапској магистрали.(5.р.)

-Обновиће градиво из наставне јединице Производња електричне енергије(8.р.)

Математика - ученици ће обновити знање о римским циграма и мере за дужину

Физика - Ученици ће обновити знање о израчунавању средње брзине (6.р.)  теме Мерење (6.р.) 

Задаци за ученике С.Ђ.,М.П.,С.Д. обухваћених ИОП-ом

-развој моторичких способности

-развој социјалних и моралних вредности

-развој говорних вештина

Носиоци предвиђених садржаја и активности

вођа пута -Игор Хочевар,наставник физичког васпитање

Ћорђе Дончић наставник историје,

Светлана Симијоновић,наставник енглеског језика

ученици осмог и седмог разреда, туристичка агенција

Планирани обухват ученика

60 %

Трајање

Дводневна екскурзија; април,2016. године 

Путни правци

Бања – Неготин - ХЕ Ђердап - Доњи Милановац - Лепенски вир - Сребрно језеро - Бања 

Начин финансирања

На терет родитеља