Такмичења

   

   КАЛЕНДАР ШКОЛСКИХ  ТАКМИЧЕЊА   

 

АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ

Учешће у трци за срећније детињство у организацији Црвеног крста

-учешће у трци

-продаја бројева у школи

-сарадња са Црвеним крстом

-чланови тима сарадње са Црвеним крстом и тимом за сарадњу са друштвеном околином

-одељенске старешине

-ученици од 1.до 8. разреда

 

октобар

Организовање школских такмичења из српског језика, математике, историје, биологије

-усаглашавање са календаром Министарства

-информисање и избор ученика

-израда тестова

-утврђивање критеријума

 

-руководиоци и чланови стручних већа

-ученици од 4. до 8. разреда

 

 

јануар-март

Општинска и Окружна такмичења из природних и друштвених наука

-рад са ученицима изабраним на школском такмичењу

-реализација додатне наставе

-наставници

-руководиоци секције

-ученици од 4. до 8. разреда

 

 

према календару Министарства

Учешће на спортским такмичењима:стони тенис, кошарка, одбојка, фудбал рукомет

-припрема за такмичења

-појачан рад са ученицима

 

-ученици од 5. до 8. разреда

-наставници физичког, руководиоци спортских секција

 

према календару Министарства

Организовање такмичења у креативном стваралаштву поводом Дана школе

-ликовно стваралаштво

-лепо писање

-изражајно рецитовање

-изражајно читање

-ученици од 5. до 8. разреда

-ученици 1.разреда и учитељи

-ученци 3.разреда и учитељи

-ученици 2.разреда и учитељи

 

мај

Организовање Фер-плеј турнира

спортскa такмичења

-ученици од 1. до 8. разреда

-наставници физичког васпитања

мај